Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek. 7:00 - 19:00   Sobota: 8:00 - 18:00

PL | RU

SAN-CREDO-MED współpracuje z laboratoriami ALAB, DIAGNOSTYKA oraz SYNEVO.

alabdiagnostykasynevo

Istnieje możliwość wyboru laboratorium, w którym zostanie dokonana analiza.

Badania zamieszczone w cenniku można wykonać bez skierowania.
Wyniki badań są dostępne on-line. Można je również odebrać w recepcji SAN-CREDO-MED.

Punkt pobrań materiału do badań czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 10, w soboty od 8 do 11.

Poniżej udostępniamy aktualny cennik badań laboratoryjnych.


Badania laboratoryjne

Laboratorium
Kategoria
Badanie
Materiał do badania
Czas oczekiwania
(dni robocze)
Cena
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Badanie ogólne moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
4
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Badanie kału w kierunku Ameby
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
3
cena
49,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Eozynofilia
materiał do badania
Wymaz z nosa
czas oczekiwania
3
materiał do badania
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
4
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
4
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Liczba Addisa
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
23,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Test ciążowy
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
20,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną)
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Elektroforeza hemoglobin
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
218,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Komórki LE test lateksowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
48,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Morfologia
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Ocena odsetka komórek CD3- CD57+
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
110,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Odczyn Biernackiego
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
7,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Oznaczanie odsetka retikulocytów
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
P/c przeciw komórkom szpiczaka
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
4
cena
1025,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Płytki krwi - liczba (ICD - C65)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
398,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hematologia
badanie
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
30
cena
183,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
55,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Aktywność reninowa osocza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
150,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czas protrombinowy (PT), INR
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik von Willebranda (antygen)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
165,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
D-dimery
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
45,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Fibrynogen
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
19,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Ocena agregacji płytek EPI (pomiar automatyczny PFA-100 COL/EPI)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
113,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
432,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik II
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
155,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik IX
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik VII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
62,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik VIII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
54,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik X
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
89,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik XI
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
142,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik XII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
142,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik XIII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
246,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
EPI - ocena agregacji płytek EPI (pomiar automatyczny Pfa-100 COL/EPI)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
113,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Układ krzepnięcia
badanie
Czynnik von Willebranda
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
144,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
materiał do badania
Krew pełna
czas oczekiwania
1
cena
22,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
Grupa krwi, Rh
materiał do badania
Krew pełna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
Identyfikacja p/c odpornościowych
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
200,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
P/c odpornościowe- test przesiewowy
materiał do badania
Krew pełna
czas oczekiwania
1
cena
30,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
Wpis grupy do krew karty
materiał do badania
Krew pełna
czas oczekiwania
3
cena
45,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Serologia
badanie
Wpis grupy do dokumentu
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Albumina w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Aldolaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Alfa 1 - antytrypsyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
11
cena
58,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza trzustkowa w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
ASO (test ilościowy)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Białko całkowite
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
23,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Białko w dobowej zbiórce moczu
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
10,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina bezpośrednia w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina całkowita
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina pośrednia w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
4,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
18,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Ceruloplazmina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
11
cena
65,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol całkowity
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol HDL w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol LDL - wyliczany
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
5,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
18,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cholinoesteraza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
31,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cytryniany
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
11
cena
88,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Cytryniany w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
11
cena
88,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Czynnik reumatoidalny (RF)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
24,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
24,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Ferrytyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza alkaliczna (ALP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
20,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
36,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
31,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfor nieorganiczny w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Fosforan nieorganiczny w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza w dobowej zbiórce moczu
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
10,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
10,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Hemoglobina glikowana (HbA1c)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
30,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Białko w moczu - oznaczenie ilościowe
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
10,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Immunoglobulina IgA w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Immunoglobulina IgG w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Immunoglobulina IgM w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kinaza kreatynowa (CK)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
33,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
151,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Lipaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
29,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Magnez w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Magnez w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Mikroalbuminuria
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
47,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Odczyn Waaler-Rose
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
19,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Osmolalność w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
22,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Potas w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Potas w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Potas w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Sód w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Sód w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Sód w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Transferyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
33,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Triglicerydy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Trypsyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń całkowity w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Żelazo w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Wskaźnik insulinooporności
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
4,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Biochemia
badanie
Lipoproteina x - Lp(x)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
4
cena
53,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
11- dezoksykortykosteron
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
567,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
17 - hydroksypregnenolon
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
324,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
17 - hydroksysterydy w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
12
cena
145,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
17 - ketosterydy w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
12
cena
110,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
17 - OH progesteron
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Adrenalina w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
5
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Adrenalina w osoczu (Epinefryna)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Androstendion
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
50,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Całkowita trójjodotyronina (T3)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Całkowita tyroksyna (T4)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Dehydroepiandrosteron (DHEA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
6
cena
69,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Dihydrotestosteron (DHT)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
62,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Estradiol
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Estron
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
73,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Folikulotropina (FSH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
30,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Gonadotropina kosmówkowa ( HCG) w surowicy – Total
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
152,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Hormon wzrostu (hGH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
34,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Insulina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Kortyzol w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
73,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Kwas homowanilinowy w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
152,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
115,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Leptyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
220,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Luteotropina (LH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
28,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
PAPP-A (Ciążowe osoczowe białko A)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
80,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Parathormon PTH
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Peptyd Natriuretyczny Typu B
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Progesteron
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Prolaktyna (PRL)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
45,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Test podwójny (PAPP-A, wolna podjednostka bhCG), metoda PRISCA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
240,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Hormony i metabolity
badanie
Test potrójny (AFP, bhCG, uE3 - wolny estriol), metoda PRISCA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
205,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
Alfa - fetoproteina (AFP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
Antygen karcinoembrionalny (CEA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
103,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
CA - 50
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
CA 125
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
45,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
CA 15-3
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
CA 19-9
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
CA 72-4
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
88,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
Cyfra 21-1
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
81,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
PSA całkowity
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
PSA wolny
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
54,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
Test Roma
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
90,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Markery nowotworowe
badanie
TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
80,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Witaminy
badanie
Kwas foliowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Witaminy
badanie
Witamina 25(OH)D
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
66,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Witaminy
badanie
Witamina B1 (Tiamina)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
120,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Witaminy
badanie
Witamina B2 (ryboflawina)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
125,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Witaminy
badanie
Witamina E
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
94,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Atypowe p/c przeciwko cytoplazmie neutrofili
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
75,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c ANA panel ENA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
83,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
4
cena
101,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antykardiolipinowe klasy IgA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
47,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antykardiolipinowe klasy IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
47,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antykardiolipinowe klasy IgM
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
47,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antyrybosomalne
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c antytyreoglobulinowe (ATG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
40,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c onkoneuronalne
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
200,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw glikoproteinie związanej z mieliną (MAG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
200,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw aktynie
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw akwaporynie 4
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
200,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw amfifizynie
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw anty SRP
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
423,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw antygenom łożyska
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
20
cena
150,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
199,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
6
cena
129,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
6
cena
177,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
6
cena
129,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
11
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
4
cena
104,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw centromerom
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
124,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw keratynowe (AKA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
11
cena
100,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-1
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
95,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-2
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
95,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Przeciwciała przeciwko receptorowi CASPR2
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
118,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Przeciwciała przeciwko receptorowi GABA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
95,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
Przeciwciała przeciwko receptorowi LGI-1
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
118,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
4
cena
62,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
6
cena
104,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
72,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
72,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
120,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
88,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
88,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw endomysium IgA
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw endomysium IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
104,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
135,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
135,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, IgG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
250,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
130,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw histonom (AHA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
76,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw insulinowe (IAA)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
98,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw jajnikowe
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
153,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
8
cena
49,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
80,00 zł
Laboratorium
Alab
kategoria
Autoimmunologia
badanie
P/c przeciw komórkom jąder Leydiga (IIF)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
150,00 zł
Laboratorium
Alab