Godziny pracy: Poniedziałek - Sobota 7:00 - 19:00   

PL | RU

SAN-CREDO-MED współpracuje z laboratoriami ALAB, DIAGNOSTYKA oraz SYNEVO.

alabdiagnostykasynevo

Istnieje możliwość wyboru laboratorium, w którym zostanie dokonana analiza.

Badania zamieszczone w cenniku można wykonać bez skierowania.
Wyniki badań są dostępne on-line. Można je również odebrać w recepcji SAN-CREDO-MED.

Punkt pobrań materiału do badań czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 10.

Poniżej udostępniamy aktualny cennik badań laboratoryjnych.


Synevo

Wyczyść wszystko
Laboratorium
Kategoria
Badanie
Materiał do badania
Czas oczekiwania
(dni robocze)
Cena
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
D-dimery
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
72,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Fibrynogen
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
22,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Morfologia 5 Diff
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
18,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czas trombinowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Morfologia 5 Diff z rozmazem
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
29,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
OB
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Płytki krwi metodą manualną
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Płytki krwi na cytrynian
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Retikulocyty (manualnie)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Retikulocyty (automatycznie)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Oporność na aktywowane białko C
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
113,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Antyplasmina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
225,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Antytrombina III
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
77,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Białko-C
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
102,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Białko-S
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
127,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia IX
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
110,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia V
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
70,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia VII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
120,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia VIII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
103,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Inhibitor czynnika IX
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
30
cena
406,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia X
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
89,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
135,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia XI
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
138,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia XII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
130,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia XIII
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
35
cena
230,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik XIII - mutacja genowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
20
cena
220,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik krzepnięcia II
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
150,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Eozynofile w wymazie z nosa
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
3
cena
40,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Eozynofilia bezwzględna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
1
cena
34,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
120,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
160,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Izomeraza glukozofosforanowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
400,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Hemoglobina A2
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
185,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Elektroforeza hemoglobin patologicznych
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
130,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Hemoglobina płodowa (HbF)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
69,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Heksokinaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
250,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Karboksyhemoglobina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
34,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Methemoglobina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
50,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Mieloperoksydaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
137,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
21
cena
151,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Plasminogen
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
225,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
232,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Antygen wolnego bialka S
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
223,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Wolna hemoglobina w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
10
cena
46,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Wolna hemoglobina w osoczu
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
46,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Wolna hemoglobina w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
46,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktora rystocetyny)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
230,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Hematologia i koagulogia
badanie
Czynnik von Willebranda - antygen
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
265,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Serologia grup krwi
badanie
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
40,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Serologia grup krwi
badanie
Grupa krwi ABO, Rh
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
50,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Liczba Addisa
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Badanie w kierunku jaj owsika
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
1
cena
24,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Kał - resztki pokarmowe
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Koproporfiryny w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
82,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Porfiryny
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
150,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Uroporfiryny - wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
10
cena
132,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Mocz - badanie ogólne z osadem
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Kał badanie ogólne
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
1
cena
28,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Krew utajona w kale
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
2
cena
35,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Analityka ogólna
badanie
Pasożyty w kale (jedno oznaczenie)
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
2
cena
28,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Albumina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza alkaliczna (ALP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza trzustkowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
3
cena
35,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza trzustkowa w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
3
cena
35,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
ASO miano ilościowo
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina bezpośrednia
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina pośrednia (wyliczana)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Bilirubina całkowita
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń całkowity
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń całkowity wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń całkowity w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol całkowity (CHOL)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kinaza kreatynowa (CK)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
CK-MB - mass
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
68,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
CK-MB aktywność
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
35,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
CRP ilościowo
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
40,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Żelazo
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
21,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Ferrytyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
46,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 50 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 minutach
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
24,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 120 minutach
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
24,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 i 120 minutach
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
36,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Glukoza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
HbA1c (hemoglobina glikowana)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol HDL
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
17,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Potas
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Potas wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Potas w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Klirens kreatyniny
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
25,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Odczyn lateksowy (RF jakościowo)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
23,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cholesterol LDL - oznaczany
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
23,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Lipaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
27,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
22,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Albumina wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Albumina w moczu (ilościowo)
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Albumina w moczu (jakościowo)
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Magnez
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Magnez w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Mononukleoza zakaźna (jakościowo)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
30,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Sód
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Sód wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Sód w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfor nieorganiczny
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfor nieorganiczny w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfor nieorganiczny wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Proteinogram
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
5
cena
35,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
RF ilościowo
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
39,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
TIBC (Fe, UIBC) - całkowita zdolność wiązania żelaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
25,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Białko całkowite
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
12,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Białko całkowite wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Białko całkowite w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
13,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Transferyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
46,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Triglicerydy (TG)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
15,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Troponina T
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
70,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas moczowy w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik wydalanie
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Mocznik w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
14,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Odczyn Waaler-Rose'go
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
26,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza kwaśna (AcP)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
18,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Deaminaza adenozyny
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
515,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Aldolaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
20
cena
85,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Alfa1-antytrypsyna - genotypowanie
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
420,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Alfa1-antytrypsyna w kale
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
7
cena
80,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
ALP izoenzymy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
90,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Fosfataza alkaliczna - izoenzym łożyskowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
84,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Profil aminokwasów w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
130,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Amylaza - izoenzymy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
120,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Arylosulfataza
materiał do badania
Krew żylna, mocz
czas oczekiwania
15
cena
60,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Biotynidaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
130,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Wapń zjonizowany
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
1
cena
16,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
CDT - transferyna desialowana
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
160,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Chitotriozydaza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
30
cena
200,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cholinoesteraza (CHE)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
7
cena
45,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Chlorki w kale
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
5
cena
20,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
34,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cystyna
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
130,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Cytryniany w moczu
materiał do badania
Dobowa zbiórka moczu
czas oczekiwania
15
cena
72,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Elastaza w kale
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
15
cena
140,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Elastaza w surowicy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
110,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
FibroMax - pełne badanie
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
725,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
FibroTest - pełne badanie
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
583,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Glikozaminoglikany
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
206,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Galaktoza w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
60,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Galaktoza
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
60,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
GLDH - dehydrogenaza glutaminianowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
25,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Glikosfingolipidy - ilościowo
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
390,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
10
cena
25,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas hialuronowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
84,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Potas w kale
materiał do badania
Kał
czas oczekiwania
5
cena
20,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina w moczu
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
1
cena
11,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kreatynina (metoda enzymatyczna)
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
2
cena
10,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
200,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas homogentyzynowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
138,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas hipurowy
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
126,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas beta-hydroksymasłowy
materiał do badania
Krew żylna
czas oczekiwania
15
cena
75,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwasy organiczne
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
282,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas sjalowy
materiał do badania
Mocz
czas oczekiwania
15
cena
120,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Biochemia
badanie
Kwas szczawiowy w moczu
materiał do badania
Mocz, Dobowa zbiórka moczu
15
cena
236,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA (2 genotypy: 6 i 11)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
149,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA 16 i 18 (2 genetypy- badanie z genotypowaniem) - ilościowo
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
149,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA (12 genotypów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
209,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA2 + DNA HPV 12
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
239,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA (37 genotypów: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108) Roche
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
349,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV-4 - wysokoonkogenne genotypy 16 i 18 ilościowo oraz niskoonkogenne genotypy 6 i 11 jakościowo z genotypowaniem
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
199,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV mRNA (5 genotypów:16, 18, 31, 33, 45) Biomerieux
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
349,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA12 + HSV
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
309,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA2 + DNA HPV 12 + HSV
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
339,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
HPV
badanie
HPV DNA 37 + HSV
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
429,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HSV I/II DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
429,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
489,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2, HSV I/II DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
589,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
599,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37, HSV I/II DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
659,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
289,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
289,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
389,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis - jakościowo
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
409,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium - jakościowo
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
450,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Zakażenia układu moczowo - płciowego - PANELE
badanie
Vaginitis 1 (Trichomonas vaginalis DNA, Candida albicans/Candida krusei/Candida glabrata - DNA, Gardnerella vaginalis/ Lactobacillius species DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
339,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jedowarstwowa + HPV2 DNA (2 genotypy)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
219,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV 4 (genotyp 6, 11, 16, 18) z genotypowaniem
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
249,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV2+HPV12
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
299,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa+ HPV37 DNA (37 genotypów)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
389,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachachomatis DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
259,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Ureaplasma species DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
239,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma hominis DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
239,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
239,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium DNA+Ureaplasma sp.
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
300,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
459,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis - jakościowo
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
479,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV37 DNA (37 genotypy) + HSV I/II DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
509,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA (2 genotypy) + HSV I/II DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
319,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA (12 genotypów) + HSV I/II DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
379,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA + HPV12 + HSV I/II DNA
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
409,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + HPV 2 (genotyp 16 i 18) z genotypowaniem
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
240,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
359,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
359,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HSVI/II)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
499,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
559,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma hominis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 12, HPV DNA 2, HSV I/II DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
659,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
669,00 zł
Laboratorium
Synevo
kategoria
Cytologia jednowarstwowa (cienkowarstwowa LBC) + wymaz w kierunku infekcji
badanie
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Mycoplasma hominis DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 37, HSV I/II DNA)
materiał do badania
Wymaz
czas oczekiwania
15
cena
729,00 zł
Jak do nas dojechać?

Przystanek Plac Szembeka
Autobusy: 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148,
173, 183, 245, 521, 702, 704, 720, 722, 730
Tramwaje: 3, 6, 9, 24

Przystanek Gdecka
Autobusy: 123, 135, 141, 148

Przystanek Łukowska
Autobusy: 141, 158, 182

Godziny pracy:

Poniedziałek - Sobota

7:00 - 19:00


Punkt pobrań:

Poniedziałek - Sobota

7:00 - 10:00


Godziny pracy placówki w niektóre dni mogą zostać wydłużone.

© 2017 San-Credo-Med. Projekt i wykonanie: Hedea.pl
Polityka plików cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.